Menu
Aktualności
Dyrekcja,

Nauczyciele

Administracja

Plan zajęć
O szkole
Ważne

dokumenty

Przedszkole
Szkoła

Podstawowa

Gimnazjum
Bibiloteka
Samorząd Uczniowski
Rada

Rodziców

Nasza

miejscowość

Organizacje Uczniowskie
Zajęcia pozalekcyjne
Nasze

sukcesy

Historia Szkoły

Pierwszym założycielem i budowniczym szkoły w Staszkówce był. Ks. Antoni Tęczar. Jego starania zaowocowały powstaniem we wsi drewnianego ...

Nasz wielki patron Jan Paweł II

Szkoła to poszanowanie tradycji i kultury przodków, to wpajanie w życie wartości uniwersalnych, ponadczasowych. Dlatego od kilku lat społeczność szkolna rozważała możliwość nadania szkole imienia patrona, wskazującego na te aspekty szkolnego życia. Inicjatorem działań i wielkim ...

Copyright © 2007 ... Designed by mgr inź. Wojciech Niemiec All rights reserved.