Menu
Aktualności
Paln Lekcji
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link

Historia Szkoły

Pierwszym założycielem i budowniczym szkoły w Staszkówce był. Ks. Antoni Tęczar. Jego starania zaowocowały powstaniem we wsi drewnianego ...

Struktura Zespołu Szkół

Zespół Szkół w Staszkówce funkcjonuje od dnia 1 września 2002 r. Powstał decyzją Rady Gminy w Moszczenicy z dn. 16 lipca 2002 r. Jego powstanie poprzedzały usilne starania społeczności Staszkówki nad scaleniem funkcjonującego do tej pory zamiejscowego oddziału Gimnazjum w Moszczenicy i Szkoły Podstawowej w Staszkówce. Obejmował on wtedy gimnazjum oraz szkołę podstawową. Od 1 września 2003 r. w struktury Zespołu Szkół zostało włączone przedszkole. Obecnie w skład zespołu wchodzi 11 oddziałów klasowych oraz 1 oddział przedszkolny, liczy on 275 uczniów.

Nasz wielki patron Jan Paweł II

Szkoła to poszanowanie tradycji i kultury przodków, to wpajanie w życie wartości uniwersalnych, ponadczasowych. Dlatego od kilku lat społeczność szkolna rozważała możliwość nadania szkole imienia patrona, wskazującego na te aspekty szkolnego życia. Inicjatorem działań i wielkim sprzymierzeńcem wszelkich działań nad nadaniem szkole imienia był ks. mgr Adam Chmiel - proboszcz tutejszej parafii i nauczyciel religii. Efektem tych rozważań była jednomyślna decyzja uczniów, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, by w sposób szczególny uczcić imię wielkiego Polaka i patrioty, Ojca św. Jana Pawła II, poprzez nadanie Jego imienia i sztandaru naszej szkole. To uroczyste i historyczne wydarzenie miało miejsce w kościele parafialnym podczas uroczystej Mszy Św. pod przewodnictwem Biskupa Władysława Bobowskiego w dniu 11 listopada 2003 roku. Dokonując wyboru patrona kierowaliśmy się znaczeniem postaci Jana Pawła II dla narodu oraz Jego związkami z naszym małopolskim regionem. Jan Paweł II jest uznawanym na całym świecie autorytetem moralnym, pierwszym w dziejach Polakiem wyniesionym do tak wielkiej godności oraz wspaniałym patriotą, Jest wzorem do naśladowania, a Jego postawa i głoszone słowa są uniwersalnym, ponadczasowym przesłaniem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych bez względu na stan, pochodzenie czy poziom intelektualny. Nasza wieś jest mocnym ośrodkiem katolicyzmu, a szkoła, jako ośrodek kulturalny o tak dużym oddziaływaniu na dzieci i młodzież, ma ambicje wdrażać nauki Ojca św. w codzienne życie. Taka decyzja jest zobowiązaniem do dawania czytelnego świadectwa dobra w życiu całej społeczności szkolnej, rzetelnego zdobywania wiedzy i szczerej dbałości o chrześcijańskie wychowanie. Mottem do pracy, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli są słowa Ojca Świętego:

(...)Tak więc, uczymy się na ludzi, aby w pełni być człowiekiem, poprzez umiejętność dawania siebie: być człowiekiem dla drugich(...)

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy należeć do rodziny szkół noszących imię Jana Pawła II. Z dumą reprezentujemy naszą szkołę na pielgrzymkach, zjazdach czy innych uroczystościach związanych z imieniem Patrona. Nawiązaliśmy serdeczną współprace z bratnimi szkołami, 4 listopada, w dniu imienin Patrona udaliśmy się do Krakowa, pod słynne okno Pałacu Biskupiego, by złożyć w prezencie imieninowym dar naszych serc...

Przeżyjmy to jeszcze raz ...

powrót

Copyright © 2007 ... Designed by mgr inź. Wojciech Niemiec All rights reserved.