Menu
Aktualności
Dyrekcja,

Nauczyciele

Administracja

Plan zajęć
O szkole
Ważne

dokumenty

Zestaw

podręczników

Przedszkole
Szkoła

Podstawowa

Gimnazjum
Bibiloteka
Samorząd Uczniowski
Rada

Rodziców

Nasza

miejscowość

Organizacje Uczniowskie
Zajęcia pozalekcyjne
Nasze

sukcesy

Struktura Zespołu Szkół

Zespół Szkół w Staszkówce funkcjonuje od dnia 1 września 2002 r. Powstał decyzją Rady Gminy w Moszczenicy z dn. 16 lipca 2002 r. Jego powstanie poprzedzały usilne starania społeczności Staszkówki nad scaleniem funkcjonującego do tej pory zamiejscowego oddziału Gimnazjum w Moszczenicy i Szkoły Podstawowej w Staszkówce. Obejmował on wtedy gimnazjum oraz szkołę podstawową. Od 1 września 2003 r. w struktury Zespołu Szkół zostało włączone przedszkole. Obecnie w skład zespołu wchodzi 11 oddziałów klasowych oraz 1 oddział przedszkolny, liczy on 275 uczniów.

Dyrekcja

Od 1 września 2003 roku szkołą kieruje dyrektor mgr Halina Łaś, nauczyciel przyrody i geografii.

Kadra nauczycielska

W zespole szkół zatrudniona jest kadra pedagogiczna z pełnymi kwalifikacjami do nauczania wszystkich przedmiotów i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych: 12 nauczycieli dyplomowanych, 6 nauczycieli mianowanych, 7 nauczycieli kontraktowych, 1 nauczyciel stażysta.

Copyright © 2007 ... Designed by mgr inż. Wojciech Niemiec All rights reserved.