Menu
Aktualności
Dyrekcja,

Nauczyciele

Administracja

Plan zajęć
O szkole
Ważne

dokumenty

Przedszkole
Szkoła

Podstawowa

Gimnazjum
Bibiloteka
Samorząd Uczniowski
Rada

Rodziców

Nasza

miejscowość

Organizacje Uczniowskie
Zajęcia pozalekcyjne
Nasze

sukcesy

Historia Szkoły

Pierwszym założycielem i budowniczym szkoły w Staszkówce był. Ks. Antoni Tęczar. Jego starania zaowocowały powstaniem we wsi drewnianego budynku z jedną salą lekcyjną. W 1911 r. wybudowano w Staszkówce nową, murowaną szkołę z dwoma salami lekcyjnymi. Niestety, mieszkańcy wsi nie cieszyli się nią zbyt długo, bo w 1915 roku, podczas działań wojennych budynek szkoły został prawie doszczętnie zniszczony. W 1920 roku za sprawą kierownika Pieluszczaka zostały wyremontowane stare sale na parterze oraz dobudowane piętro z kolejnymi dwoma salami lekcyjnymi. W 1935 roku ówczesna kierowniczka szkoły - Zofia Wierzbicka przystąpiła do dalszych prac przy rozbudowie szkoły, jednak działania te przerwał wybuch II wojny światowej. Podczas zawieruchy wojennej budynek ucierpiał, toteż po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy i rozbudowy szkoły, jednak ze względu na brak funduszy prace trwały bardzo długo. Budynek przetrwał wiele, a po kapitalnym remoncie funkcjonuje do dnia dzisiejszego, stanowiąc starą część bazy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce. Znajduje się w nim sala wielofunkcyjna, oddana do użytku w 2001 roku i przedszkole. W 1985 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Wówczas dyrektorem szkoły był mgr Lesław Adamczyk. Prace przy budowie budynku trwały 10 lat, a uroczyste otwarcie nowej szkoły miało miejsce 2 września 1995 roku. Obecnie zespół szkół posiada pomieszczenia przedszkolne, sześć sal lekcyjnych, bogato wyposażoną salę komputerową, salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, stołówkę, sklepik uczniowski i gabinet pedagoga.

powrót

Struktura Zespołu Szkół

Zespół Szkół w Staszkówce funkcjonuje od dnia 1 września 2002 r. Powstał decyzją Rady Gminy w Moszczenicy z dn. 16 lipca 2002 r. Jego powstanie poprzedzały usilne starania społeczności Staszkówki nad scaleniem funkcjonującego do tej pory zamiejscowego oddziału Gimnazjum w Moszczenicy i Szkoły Podstawowej w Staszkówce. Obejmował on wtedy gimnazjum oraz szkołę podstawową. Od 1 września 2003 r. w struktury Zespołu Szkół zostało włączone przedszkole. Obecnie w skład zespołu wchodzi 11 oddziałów klasowych oraz 1 oddział przedszkolny, liczy on 275 uczniów.

Nasz wielki patron Jan Paweł II

Szkoła to poszanowanie tradycji i kultury przodków, to wpajanie w życie wartości uniwersalnych, ponadczasowych. Dlatego od kilku lat społeczność szkolna rozważała możliwość nadania szkole imienia patrona, wskazującego na te aspekty szkolnego życia. Inicjatorem działań i wielkim sprzymierzeńcem wszelkich działań nad nadaniem szkole imienia był ks. mgr Adam Chmiel - proboszcz tutejszej parafii i nauczyciel religii. Efektem tych rozważań była jednomyślna decyzja uczniów, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, by w sposób szczególny uczcić imię wielkiego Polaka i patrioty, Ojca św. Jana Pawła II, poprzez nadanie Jego imienia i sztandaru naszej szkole. To uroczyste i historyczne wydarzenie miało miejsce w kościele parafialnym podczas uroczystej Mszy Św. pod przewodnictwem Bp Władysława Bobowskiego w dniu 11 listopada 2003 roku. Dokonując wyboru patrona kierowaliśmy się znaczeniem postaci Jana Pawła II dla narodu oraz Jego związkami z naszym małopolskim regionem. Jan Paweł II jest uznawanym na całym świecie autorytetem moralnym, pierwszym w dziejach Polakiem wyniesionym do tak wielkiej godności oraz wspaniałym patriotą, Jest wzorem do naśladowania, a Jego postawa i głoszone słowa są uniwersalnym, ponadczasowym przesłaniem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych bez względu na stan, pochodzenie czy poziom intelektualny. Nasza wieś jest mocnym ośrodkiem katolicyzmu, a szkoła, jako ośrodek kulturalny o tak dużym oddziaływaniu na dzieci i młodzież, ma ambicje wdrażać nauki Ojca św. w codzienne życie. Taka decyzja jest zobowiązaniem do dawania czytelnego świadectwa dobra w życiu całej społeczności szkolnej, rzetelnego zdobywania wiedzy i szczerej dbałości o chrześcijańskie wychowanie. Mottem do pracy, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli są słowa Ojca Świętego: (...)Tak więc, uczymy się na ludzi, aby w pełni być człowiekiem, poprzez umiejętność dawania siebie: być człowiekiem dla drugich(...) Jesteśmy szczęśliwi, że możemy należeć do rodziny szkół noszących imię Jana Pawła II. Z dumą reprezentujemy naszą szkołę na pielgrzymkach, zjazdach czy innych uroczystościach związanych z imieniem Patrona. Nawiązaliśmy serdeczną współprace z bratnimi szkołami, 4 listopada, w dniu imienin Patrona udaliśmy się do Krakowa, pod słynne okno Pałacu Biskupiego, by złożyć w prezencie imieninowym dar naszych serc... Przeżyjmy to jeszcze raz ...

powrót

Copyright © 2007 ... Designed by mgr inź. Wojciech Niemiec All rights reserved.