Menu
Aktualności
Dyrekcja,

Nauczyciele

Administracja

Plan zajęć
O szkole
Ważne

dokumenty

Zestaw

podręczników

Przedszkole
Szkoła

Podstawowa

Gimnazjum
Bibiloteka
Samorząd Uczniowski
Rada

Rodziców

Nasza

miejscowość

Organizacje Uczniowskie
Zajęcia pozalekcyjne
Nasze

sukcesy

Struktura Zespołu Szkół

Zespół Szkół w Staszkówce funkcjonuje od dnia 1 września 2002 r. Powstał decyzją Rady Gminy w Moszczenicy z dn. 16 lipca 2002 r. Jego powstanie poprzedzały usilne starania społeczności Staszkówki nad scaleniem funkcjonującego do tej pory zamiejscowego oddziału Gimnazjum w Moszczenicy i Szkoły Podstawowej w Staszkówce. Obejmował on wtedy gimnazjum oraz szkołę podstawową. Od 1 września 2003 r. w struktury Zespołu Szkół zostało włączone przedszkole. Obecnie w skład zespołu wchodzi 11 oddziałów klasowych oraz 1 oddział przedszkolny, liczy on 275 uczniów.

Dyrekcja

Od 1 września 2003 roku szkołą kieruje dyrektor mgr Halina Łaś, nauczyciel przyrody i geografii.
Od 1 września 2005 zastępcą dyrektora została mgr Iwona Cygnarowicz, nauczyciel matematyki

W jej skład wchodzą:

Imie i nazwisko
Przedmiot
mgr Mieczysława Makowiecwychowanie przedszkolne
mgr Małgorzata Gucwawychowanie przedszkolne
mgr Wiesława Rojeknauczanie zintegrowane, wychowawca klasa II
mgr Elżbieta Gąsiornauczanie zintegrowane, wychowawca klasa III
mgr Maria Fyczek nauczanie zintegrowane, wychowawca klasa I
ks. mgr Adam Chmielreligia
mgr Agnieszka Korzeńreligia
mgr Lucyna Szczerba nauczyciel plastyki, pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Renata Piotrowska język polski, oligofrenopedagogika
mgr Bożena Kozioł język polski, biblioteka, wychowawca klasy VI a
mgr Barbara Jerzak język polski, wychowawca klasy II G
mgr Ewa Popiela język niemiecki, wychowawca klasy I G
mgr Anna Klara język angielski, wychowawca klasy III G
lic. Małgorzata Tabaj język angielski
mgr Danuta Belczyk matematyka, fizyka, wychowawca kl.II G
mgr Iwona Cygnarowiczmatematyka
mgr inż. Wojciech Niemiecmatematyka, informatyka, technika
mgr inż. Monika Magiera przyroda, biologia, chemia, oligofrenopedagogika wychowawca klasy VI b – klasa integracyjna,
mgr Edyta Stepień historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca, plastyka klasy IV
mgr Piotr Burkot muzyka
mgr Wojciech Czamara wychowanie fizyczne
mgr Ludomir Foryśwychowanie fizyczne
lic. Michał Bąkwychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Copyright © 2007 ... Designed by mgr inź. Wojciech Niemiec All rights reserved.