Menu
Aktualności
Dyrekcja,

Nauczyciele

Administracja

Plan zajęć
O szkole
Ważne

dokumenty

Przedszkole
Szkoła

Podstawowa

Gimnazjum
Bibiloteka
Samorząd Uczniowski
Rada

Rodziców

Nasza

miejscowość

Organizacje Uczniowskie
Zajęcia pozalekcyjne
Nasze

sukcesy

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminayjna

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Wanata w Moszczenicy

Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy

Gmina w Moszczenicy

Copyright © 2007 ... Designed by mgr inż. Wojciech Niemiec All rights reserved.